Despre Noi

SCURT ISTORIC

Fundația Academică”Vasile Alecsandri” Iași a înființat în anul 1993 Școala Postliceală sanitară ”Vasile Alecsandri” Botoșani.

În anul 2000 școala primește AUTORIZAȚIA DE ÎNCREDERE în baza Hot. C.N.E.A.I.P. nr. 41 din 08.04.2000, aprobată de M.E.N. prin Ordinul Ministrului nr. 3909 din 31.05.2000, schimbându-și denumirea în Grup Școlar Postliceal ,,Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botosani

Începând cu anul școlar 2010 -2011 Grupul Școlar Postliceal “Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani a fost acreditat în baza Ordinului Ministrului nr. 5471 din 18.10.2010, pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” și “asistent medical de farmacie”,limba de predare “romana”.

Începând cu anul școlar 2012-2013 Grup Școlar Postliceal ,,Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botosani își schimbă denumirea devenind Școala Postliceala,,Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoșani prin Ordinul Ministrului nr. 4909 din 11.11.2014

ȚINTELE STRATEGICE ALE ȘCOLII POSTLICEALE ’’PROF. DR. DOC. ENESCU LONGINUS’’ BOTOȘANI

Ținta 1. Elaborarea unei oferte educationale a şcolii și modalitățile de promovare a acesteia, care să sporească accesul elevilor la o educație continuă, prin stimularea motivației pentru învățare care să le faciliteze alegerea pentru carieră. Dezvoltarea unui învățământ incluziv.

Tinta 2. Formarea și perfecționarea continua a cadrelor didactice şi oferirea de oportunități pentru dezvoltarea carierei acestora în vederea îmbunatățirii accesului la o educatie de calitate pentru toți elevii.

Tinta 3. Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare.

Tinta 4. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional .

VIZIUNEA ȘCOLII

OBIECTIVUL PRINCIPAL al Şcoala Postliceala Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani este ridicarea calitatii muncii intructiv – educative in concordanta cu cerintele Reformei si asigurarea construirii unui imobil modern si totodata a modernizarii bazei materiale in vederea obtinerii de performante, tinandu-se cont de situatia concreta din scoala si de conditiile comunitatii.

In realizarea acestui scop, obiectivele scolii sunt/vor fi:

 • schimbarea, modernizarea si utilizarea metodelor si mijloacelor de invatare, predare si comunicare;

 • cresterea rolului calculatorului si a internetului ca mijloc de invatare, surse de documentare si acces la informatii atat pentru elevi cat si pentru cadre didactice;

 • cunoasterea si stapanirea limbilor de circulatie internationala, a limbajelor universale care contribuie la informarea de specialitate si comunicare in relatiile de parteneriat;

 • dezvoltarea corectitudinii, a cinstei;

 • cresterea simtului de proprietate, responsabilitatea pentru proprietatea pentru proprietatea publica si private;

 • dezvoltarea de parteneriate cu alte scoli de profil din tara si strainatate;

 • cunoasterea, respectarea si protejarea mediului inconjurator de impactul cu tehnologiile moderne;

 • dezvoltarea simtului estetic si cultivarea dragostei pentru frumos.

Şcoala Postliceala Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani trebuie sa fie o institutie:

 • specializata pentru educatie si adaptata cerintelor societatii cu un sistem functional si coerent;

 • apreciata si cotata ca unitate de prestigiu atat in judetul Botosani cat si in tara si, ca urmare, solicitata si cautata pentru calitatea prestatiei sale;

 • in care toti dascalii constituie un “corp didactic” urmarind impreuna dezvoltarea atributiilor indispensabile potentialului uman: moralitatea, cetatenia democratica, coeziunea sociala, dorinta de invatare permanenta si depasirea propriilor standarde, capacitatea de autoperfectionare si creatie, constiinta ecologica.

MISIUNEA ȘCOLII

Orientarea educatiei a evoluat in ultimele decenii, in mod considerabil, sub influenta schimbarilor sociale fundamentale, de la simpla achizitie de cunostinte (a sti) si de la formarea deprinderilor (a invata sa faci) la dezvoltarea atitudinilor (a vrea sa fii) si a personalitatii in intregul ei (a invata sa fii) si a competentelor sociale si profesionale (a invata sa fii impreuna cu altii ) toate aceste domenii concurand la potentarea dezvoltarii si devenirii individului in cadrul societatii (a invata sa devii). Totodata, accentul strategic in procesul educational se muta de la punctual si fragmentat (cunostinte, deprinderii, abilitati izolate) la integrat, holistic si emergent (competente personale si sociale).

Stabilirea misiunii scolii, ca ratiune de a fi a unitatii scolare, ca tendinta de a ne suprapune sau macar de a ne apropia tot mai mult de viziune , este aceea de a avea un corp profesoral specializat, bine pregatit profesional:

 • resurse umane necesare societatii si comunitatii locale apte normelor U.E. in concordanta cu aspiratiile de buna stare, stabilitate si coeziune sociala;

 • educatie sanatoasa capabila de a forma competente de a daptare intr-un context nesigur si problematic in perspectiva cresterii capacitatilor de competitivitate, de ocupare si dezvoltare cat ma durabila;

 • temeinica pregatire de specialitate.

 • Scoala este chemata sa-i pregateasca pe elevi pentru a deveni cetateni europeni competenti.

Pentru realizarea obiectivelor propuse vom urmari:

 • asigurarea conditiilor necesare dezvoltarii morale, intelectuale si fizice;

 • centrarea procesului instructiv pe elevi, elevul fiind un participant active la propria-i formare;

 • asimilarea, formarea si dezvoltarea competentelor functionale de baza necesare pentru continuitatea studiilor;

 • accentuarea metodelor activ – participative pentru a sadi increderea in sine, respectful pentru respectul celor din jur, pentru a forma tineri specialisti care poseda competente profesionale, comunicativi, expresivi care sa poate fi capabili sa invinga rigorile meseriei alese.